×

Barnehageplass

Nydelig vinterdag i barnehagen

Knerten barnehage deltar i samordnet opptak for barnehagene i Ås, og det søkes elektronisk ved å følge denne linken:

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Vi har flere ledige plasser høsten 2018, så du er hjertelig velkommen til å søke! Ønsker du å komme innom og ta en titt før du søker, er det veldig hyggelig. Ta kontakt med barnehagen på tlf 94973951, så finner vi en tid som passer.

Våre opptakskriterier er (§2 driftsvedtekter):

Knerten Barnehage er åpen for barn i alderen 0-6 år. Styret har myndighet til enhver tid å fastsette hvor mange deltidsplasser det skal være innen de normer Lov om barnehager gir.

Barna får plass etter følgende kriterier:

  1. Barn med funksjonshemning og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, skal prioriteres, jmf. § 13 i Lov om barnehager.
  2. Ansattes barn. Ansatte med lengst ansiennitet får plass først.
  3. Barn som ønsker annen %-sats enn det de opprinnelig har.
  4. Barn med midlertidig plass.
  5. Barn som har søsken i Knerten barnehage:
  6. Barn med søsken i barnehagen det påfølgende barnehageår
  7. Barn med søsken i barnehagen inneværende år.
  8. Barn fra Kroer skolekrets.
  9. Resterende søkere.  

 

Barnehagen kan også ta inn barn fra andre kommuner.